Aquest curs va adreçat als tutors i tutores de l'Escola del Treball.

Inclou:

Enllaços als registres més freqüents dins de la tasca tutorial.

Totes les activitats del Pla d'Acció Tutorial.

Actes i presentacions de les reunions que es realitzen al llarg del curs.