Aquest curs està destinat a tots els professors que usem Moodle com a eina dins l'aula. En ell trobarem ajuda i comunicació amb la resta de professorat.