Aquest curs conté les orientacions dels plans d'acció tutorial i informació de l'equip d'orientació pedagògica del centre.