scano@correu.escoladeltreball.org

Mòdul 08 Elements de sistemes de Telecomunicacions

Te tres Unitats Formatives de 44 hoes cadaescuna.

UF1 Caracterització dels sistemes i senyals de telecomunicacions.

UF2 Elements de conducció dels senyals. Antenes i línies de transmissió.

UF3 Mesures de senyals.

UF1 ICT per a senyals de radiodifusió sonora i televisió

UF2 ICT per a serveis de telefonia i banda ample