Aquest curs permet veure la selecció de les propostes presentades i fer la votació per aquella que agradi més.

Actes de la junta de delegats

Informació i documents pels alumnes

Si ets estudiant de cicle formatiu de grau superior pots accedir a la universitat sense fer cap prova d'accés. La teva nota d'admissió a la universitat serà l'obtinguda al cicle formatiu que has fet, una nota entre 5 i 10 punts.

Si vols millorar les teves opcions d'admisió als estudis universitaris del teu interés, pots presentar-te a la PART ESPECÍFICA de les PAU.

Aquí trobaràs la informació necessària per la inscripció i matrícula a les PAU.