Aquest curs està destinat a tots els professors que usem Moodle com a eina dins l'aula. En ell trobarem ajuda i comunicació amb la resta de professorat.

Informació d'interès pel professorat de batxillerat

Curs dirigit als estudiants en pràctiques del màster universitari en formació del professorat de secundària.