Cursos d'EIE i FOL

Quadre d'activitats a realitzar per complementar el curs presencial de FOL

Apunts i activitats que compondran el curs de FOl per eel Cicle d'Activitats Esportives grup 2HYAA

Elaboració completa Pla d'empresa CFGM.