Espai de coordinació del professorat responsable de les aules d'informàtica dels cicles d'Administració i Gestió.