CURS 2022-2023

PROFESSORS:

JOSEP M. COS i MERCÈ GARCIA.

 OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE COMPRAVENDA

jcos@correu.escoladeltreball

mgarcia@correu.escoladeltreball

L'objectiu d'aquest mòdul és dotar l'alumnat d'una visió global de les operacions de compravenda d'una empresa, de form seqüènciada, i pràctica.

M01_ COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I ATENCIÓ AL CLIENT

curs 2022-2023

Professora: ALICIA CASADO

Professor: JOSEP M. COS

acasado@correu.escoladeltreball.org

jcos@correu.escoladeltreball.org