Matèria comuna del Batxillerat. Curs introductori a la història de la filosofia.