Matèria específica de Batxillerat. Introducció a la Psicologia.