Matèria comuna de 1r de Batxillerat. Iniciació a la reflexió filosòfica.