En el següent espai podreu trobar el cronograma de sessions del curs, els exercicis que s'aniran fent a classe i exercicis d'ampliació, com també altres informacions d'interès.